Przedsiębiorstwo energetyczne TZUM SPOMASZ S.A.

Przedsiębiorstwo energetyczne TZUM SPOMASZ S.A.

/ Przedsiębiorstwo energetyczne TZUM SPOMASZ S.A.

Stan: Nowa


Przedsiębiorstwo energetyczne TZUM SPOMASZ S.A.

Syndyk masy upadłości Toruńskich Zakładów Urządzeń Młyńskich „SPOMASZ” Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na zakup przedsiębiorstwa energetycznego TZUM SPOMASZ S.A. w upadłości, służącego prowadzeniu działalności gosp. w zakresie sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej, za cenę 949.450,00 zł netto. Podana cena stanowi cenę minimalną netto, która podlega powiększeniu o podatek VAT.
Termin składania ofert upływa 26.03.2021 r. o g. 16.00. Termin rozstrzygnięcia konkursu wyznaczono na 30.03.2021 r., g. 10.00.
Regulamin sprzedaży zostanie udostępniony po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym. Informacji dot. zagadnień technicznych udziela p. Kazimierz Irla, tel. 785575006,zaś informacji dot. warunków sprzedaży Biuro Syndyka, tel. 880147618